Panamský průplav

Panamský průplav plavební komora
Pohled na jednu z plavebních komor Panamského průplavu.

Panamský průplav je námořním průplav, který se spojuje Karibské moře a Tichý oceán. Patří mezi největších a nejobtížnějších inženýrské projekty, které kdy byly realizovány, a po svém otevření v roce 1914 začal hrát klíčovou roli pro lodní dopravu mezi Atlantickým a Tichým oceánem, protože nahrazuje dlouhou a obtížnou cestu okolo nejjižnějšího cípu Jižní Ameriky. Cesta z New Yorku do San Franciska Panamským průplavem je dlouhá 9500 km, což je výrazně méně než 22 500 km dlouhá cesta kolem mysu Horn. Panamským průplavem mohou proplouvat lodě od velikosti malé jachty až po velké obchodní lodě. Maximální rozměry plavidla, které může proplout zdymadly Pananského průplavu jsou 294,13 metru délky a 32,31 metru šířky. Pro tento rozměr se používá označení Panamax. Obvyklá doba plavby průplavem činí 8-10 hodin. Ročně použije Panamský průplav přibližně 14 000 lodí.

Celková délka Panamského průplavu činí 81,6 km, šířka se pohybuje mezi 150 a 305 metry.

Šest zdymadel, po třech na pacifické i atlantické straně, zdvihá hladinu Panamského průplavu a vytváří Gatunské jezero, kterým trasa průplavu také prochází. Gatunské jezero slouží jako zásobárna vody pro zdymadla.

Panamský průplav průřez
Průřez Panamským průplavem.

Panamský průplav - dějiny

Ačkoli první zmínky o projektu vybudování průplavu poblíž Panamy se datuje do počátku 16. století, první pokus o vybudování kanálu zahájila v roce 1880 francouzská Společnost pro Panamský průplav pod vedením inženýra Ferdinanda de Lessepse, který měl za sebou zkušenosti s budováním Suezského průplavu. Poté, co tento pokus selhal a 21 900 zaměstnanců zemřelo, se projektu na výstavbu průplavu ujímají Spojené státy. Američané volí, narozdíl od Francouzů variantu se zdymadly, při které není třeba kopat do takové hlubky v podmáčené půdě, hrozící častými sesuvy.

První zkušební plavba, při které zkušební remorkér Gatum otestoval funkčnost dostavěného Panamského průplavu, se konala v říjnu 1913. Slavnostní otevření průplavu se konalo 15. srpna 1914 a parník Ankon přejel z Atlantiku do Tichého oceánu. Do plného provozu byl ovšem průplav uveden až po První světové válce 12. června 1920.

Zpět na titulní stranu: Panama