Historie Panamy

Vasco Núnez de Balboa
Vasco Núnez de Balboa jako první Evropan přešel Panamskou šíji a spatřil Tichý oceán.

Území dnešní Panamy bylo již dávno před příchodem prvních Evropanů osídleno Indiány, jejichž první osídlení je datováno do let 13 000 až 11 000 př. nl. V době příchodu Španělských dobyvatelů bylo území Panamské šíje osídleno kmeny Cuevas a Coclé.

Jako první Evropan přistál u břehů Panamy španělský dobyvatel Rodrigo de Bastidas v roce 1501. O rok později se u břehů Panamy objevil Kryštof Kolumbus, který během své čtvrté objevné výpravy na panamském území prozkoumal území dnešních provincií Bocas del Toro a Veraguas v západní Panamě.

V roce 1513 objevil Vasco Núnez de Balboa Panamskou šíji a pěšky ji přešel. Díky své strategické poloze v nejužším místě mezi oběma oceány se Panamská šíje rychle stala střediskem dalšího španělského pronikání na pacifické pobřeží Ameriky i důležitou křižovatkou obchodních cest. V první fázi vznikla mezi oceány silnice, později ji nahradila železnice a na počátku 70. let 19. století se začal naplňovat dávný sen námořníků, když se začal budovat Panamský průplav přehrazením řeky Río Chagres přehradou, přičemž vzniklo Gatunské jezero.

Královskou vyhláškou španělského krále Karla I. ze dne 26.února 1538 byla vytvořena kolonie Real Audiencia de Panama. Panama byla součástí španělské koloniální říše 300 let. V roce 1821 vzniká republika Nová Kolumbie (Gran Columbia) s prezidentem Simonem Bolívarem v čele, jejíž součástí byla i Panama. Po vítězství revoluce podporované ze strany USA byla v listopadu 1903 vyhlášena nezávislá Panama a poté byla uzavřena smlouva se Spojenými státy, která zaručovala USA kontrolu 16 kilometrů širokého pásma okolo Panamského průplavu.

V roce 1979 předala správu nad průplavem americká vláda Panamě, ale až do prvního dne roku 2000 si ponechala právo kontrolovat proplouvání lodí a vojensky ho bránit.

V 80. letech zesílil vliv armády v zemi. V čele armády stanul generál Manuel Noriega, který v roce 1989 zrušil volby ve kterých vyhrála opozice a chopil se moci. V prosinci 1989 schválil americký prezident George H. W. Bush vojenskou operaci proti režimu generála Noriegy, která měla za cíl svrhnou noriegův vojenský režim. Po úspěsné vojenské operaci byl Noriega v roce 1992 odsouzen k trestu vězení.

Zpět na titulní stranu: Panama