Panama

Panama leží na stejnojmenné šíji spojující Střední a Jižní Ameriku, ale strategická poloha Panamy je dána především existencí Panamského námořního průplavu.

Panama - Přírodní poměry

PanamaZápadní část Panamy prostupuje vulkanické pohoří Cordillera de Veragua, která je pokračováním pohoří z Kostariky. Zde se také tyčí nejvyšší hora Panamy - Volcán Barú (Chiriquí 3478 m). Dále na východ se táhne až téměř k průplavu horské pásmo Serrania de Tabasará. Po obou stranách pohoří se rozkládají pobřežní nížiny, jen na poloostrově Azuero na jihu Panamy se terén opět strmě zvedá. Východně od Panamského průplavu probíhají paralelně s pacifickým i karibským pobřežím dva nižší horské oblouky, které na úplném východě uzavírají nejrozsáhlejší panamskou nížinu.

Podnebí Panamy je horké a vlhké po celý rok, v západních horách je podstatně chladněji. Na Karibském pobřeží spadne ročně 2500-4000 mm srážek, ale tichomořské je výrazně sušší. Nížinné oblasti pokrývají husté tropické lesy s bohatou flórou i faunou jihoamerického charakteru.

Panama - Lidé a dějiny

Roku 1501 přistáli u pobřeží dnešní Panamy Španělé a již roku 1513 V. Nunez de Balboa překročil Panamskou šíji. Po 300 letech španělské nadvlády získala Panama, která sloužila Španělům jako překladiště pro styk s koloniemi na jihu a byla četným terčem pirátů, roku 1821 nezávislost na Španělsku, ale zůstala součástí sousední Kolumbie. Kalifornská zlatá horečka roku 1849 iniciovala výstavbu Panamského průplavu, aby se tak umožnilo lepší spojení východu a západu USA a urychlila doprava po moři. Projekt byl zahájen až roku 1879, ale o deset let později byl přerušen. Roku 1903 USA Panamě pomohly získat nezávislost na Kolumbii výměnou za trvalou kontrolu průplavu, včetně 16 km širokého pásma podél jeho břehů. Pro dopravu byl Panamský průplav otevřen roku 1914. Smlouva z roku 1977 zajistila Panamě předání poloviny pásma a pronájem průplavu skončil roku 2000, kdy získala Panama kontrolu nad celým průplavovým pásmem.

Podle ústavy z roku 1983 je hlavou státu Panama i panamské vlády prezident, kterému asistují dva viceprezidenti. Zákonodárnou moc má Zákonodárné shromáždění o 67 poslancích. Všichni jsou voleni na pět let. V 80. letech v zemi pokračovaly nepokoje a roku 1989 generál Manuel Noriega (nar. 1940), který se chopil vlády, poté kdy byl obviněn z účasti na pašování drog a falšování volebních výsledků, vyhlásil USA "válku". Brzký americký vpád Noriegu svrhl a ten byl posléze v Miami uznán vinným a roku 1992 odsouzen k trestu vězení.

Většina Panamců jsou mesticové, případně černoši. Panama je osídlena nesouvisle a více než polovina populace je koncentrována kolem průplavu. Ve městech žije více než 55% obyvatel. Panama má také nejnižší porodnost a přirozený přírůstek ze zemí Střední Ameriky.

Panama - Hospodářství

V zemědělství, které je orientováno zejména na vývoz banánů, pracuje přibližně 1/5 obyvatel v produktivním věku. Pro export se pěstuje také cukrová třtina a kávovník. K domácí spotřebě slouží rýže, kukuřice, zelenina a tropické ovoce. Chov skotu stačí poptávce. Velmi významný je rybolov a garnáti tvoří druhou nejdůležitější položku vývozu. Vedle vápence Panama těží pouze malé množství zlata a měděné rudy. Energii dodávají především hydroelektrárny. Průmysl je soustředěn v okolí Panama City a produkuje cement, tabákové výrobky, spotřební zboží a díky výstavbě transpanamského ropovodu i ropné výrobky.

Většina příjmů státu Panama pochází z poplatků za průjezd Panamským průplavem a svobodné zóny v přístavu Colón, který je světově významným obchodním střediskem. Dalším zdrojem příjmů jsou sféra služeb, financí, obchod a turistika. Panama má poměrně slušnou silniční síť, ale pouze dvě krátké železnice, trasa jedné z nich směřuje souběžně s průplavem, druhá spojuje město David s Kostarikou. Pro dopravu jsou nejdůležitější oba přístavy - Colón na karibském a Panama na pacifickém pobřeží.

Sociální péče, zdravotnictví a školství jsou na poměry v oblasti na poměrně dobré úrovni.

Panama

Panama
Rozloha77 326 km2
Počet obyvatel (1994)2 625 000
Hlavní městoCiudad de Panamá 525 000
Další městaSan Miguelito 300 000
Colón 105 000
David 85 000
Nejvyšší horaChiriquí 3478 m
Nejdelší řekaSanta Maria 150 km
Státní zřízenírepublika
Ozbrojené síly11 800
Úřední jazykšpanělština
Etnické složenímesticové 62%
černoši a mulati 20%
běloši 9%
indiáni 7%
Asiaté 2%
Náboženská příslušnostkatolíci 85%
protestanté 4,5%
muslimové 4,5%
ostatní 6%
Měna1 balboa (B)) = 100 centů
HDP6,2 mld US dolarů (1993)
HDP na osobu 2 375 US dolarů (1993)
Struktura HDPzemědělství, lesnictví, rybolov 10,5%
těžba a průmysl 13,5%
stavebnictví 5,5%
služby 70,5%

Panama, španělsky República de Panama, je přímořský stát nacházející se v oblasti Střední Ameriky, kde se rozprostírá v prostoru mezi Tichým oceánem a Karibským mořem.

Panama